onderzoekend leren


Onderzoekend Leren


Visible Goal heeft voor het succesvolle project Singapore Next de inhoudelijke begeleiding verzorgd.

De opbrengst van dit project is een solide Plan van Aanpak voor het onderzoekend leren in het basisonderwijs.

Solide,

  • omdat het onderzoekend leren op de deelnemende scholen dusdanig is geïmplenteerd dat de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en Techniek volledig geïntegreerd worden aangeboden in de vorm van onderzoekend leren.
  • omdat de toets scores en de CITO uitslagen sinds 2011 voor de aan het project deelnemende scholen gelijk bleven op de specifieke vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en voor studievaardigheden aanmerkelijk stegen.
  • omdat het plan van aanpak ook voorziet in de invulling van de veranderde rol van de leerkracht en de samenwerking binnen het team.


Het project heeft een heldere structuur opgeleverd waarin wordt uitgegaan van een driejarige cyclus.

Per jaar wordt het aantal thema's vastgesteld en de duur van het werken aan het thema.

Binnen het thema wordt een onderzoekscyclus gehanteerd.

In eerste instantie werd tijdens het project een eigen onderzoekscirkel ontwikkeld. Maar het wetenschapsknooppunt van de Radbouduniversiteit crëerde  een model dat heel herkenbaar was. Daarom zijn de deelnemende scholen dit model gaan hanteren.


Voor volgen en coachen van de leerling tijdens het onderzoek zijn verschillende instrumenten ontwikkeld.


Daarom durven we te zeggen dat het project een model heeft opgeleverd van...


Onderzoekend leren in het basisonderwijs, zoals het werkt!

 


Visie geeft Focus

Op 1 september 2015 publiceert Visible Goal

Singapore Next: Onderzoekend leren in de onderwijspraktijk van het Primair Onderwijs

een verslag van het succesvolle project waarin onderzoekend leren werd geïmplementeerd in de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs

(zie ook:    Singapore Next, 21ste eeuwse vaardigheden in praktijk gebracht op de basisschool   )


Stuur een mail naar info@visiblegoal.nl o.v.v SpN en u ontvangt deze publicatie kosteloos in pdf formaat

Copyright © All Rights Reserved