Onderwijs

Onderwijs


werkgevers:

1999 – 2015 Innovatie & organisatie adviseur

2013 – 2015 ZZP Visible Goal

2011 – 2013 APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

2010 – 2011 Imagogroep Breda

2007 – 2010 Pabo Hogeschool Domstad (Post HBO / Docent / studieloopbaanbegeleider)

1999 – 2007 CED Groep

1978 – 1999 Leerkracht basisonderwijs


Producten en bijdragen:

2015    Singapore Next – onderzoekend leren in het onderwijs zoals het werkt

             Een project waarin de inbedding van de 21st Century Skills in het basisonderwijs is gerealiseerd (zie voor verslag publicaties)

2013    De Bouwplaats, training Social Media gebruik in het onderwijsOnderdompeling in social media.

             Na een middag training gedurende een maand in eigen tijd onderzoeken en ervaren van de mogelijkheden van het medium in het onderwijs.

             Terugkoppeling op de volgende bijeenkomst, middels presentatie delen van ervaringen. Zes verschillende media in een jaar werken op de Bouwplaats.

2012    lid Denktank Sterrenschool 2.2:Hoe realiseren we de digitale omgeving waarin kinderopvang, basisonderwijs en naschoolse opvang de ontwikkeling van

             het kind van 0 t/m 12 jaar kunnen monitoren. Aan de tafel zaten o.m. partners als Kennisnet, Parnassys, Afas, Microsoft, Thieme Meulenhof,

             onderwijsbestuurders en onderwijsadviseurs.


Ontwerp en uitvoering van de scholing tot ICT-Functionaris in het onderwijs op verschillende niveaus

2011    Onderwijskundig Informaticus – training op academisch niveauOpleiding gericht op innovatie, ontwikkeling van visie en beleid en

             implementatie op bestuurlijk niveau. (in opdracht van het APS)

2005    I-Coach – training op HBO-niveauInvoering visie en beleid op gebied ICT, scholen van collega’s zowel op generiek gebruik van ICT als

             specifiek in onderwijsleerprogramma’s, bijhouden van de ICT ontwikkelingen in het onderwijs (in opdracht van de CED Groep)

2001    ICT-coördinator in het basisonderwijs, training voor basisschool leerkrachtenBegeleiding bij het invoeren van ICT-netwerken en pakketten in het onderwijs, aanschaf en 

             beheer van middelen (in opdracht van de CED Groep)


Thema’s:

2015 gepubliceerd: Singapore Next - Onderzoekend leren in de onderwijspraktijk

         t.g.v. Afronding en oplevering van het project Singapore Next 2011 - 2015


2013 – heden

        Trendwatching

        Ontwikkeling model ‘Een goed gesprek over onderwijs & Samenleving’

        21st Century fluency


2011 – 2013

        Strategisch management vs Social Media

        Implementatie Cloudcomputing (op basis van Google Apps)

        Inrichting DWO’s voor de medische vervolgopleidingen (Radboudumc op basis van SharePoint)

        Inhoudelijk adviseur Singapore Next

        Ontwikkelaar ‘onderzoekend leren’

        Lid denktank ‘Sterrenschool 2.2′

        Ontwikkelaar ‘De Bouwplaats’ (zeven workshops 21th century skills)

        Doorontwikkeling van de iCoach tot opleiding ‘Onderwijskundig Informaticus’


2007 – 2011

        Docent ICT – educatie (dag- en avondonderwijs)

        Post HBO docent iCoach

        Studieloopbaanbegeleider

        Assessor


1999 – 2007

        inrichten computernetwerken en bijpassend organisatieadvies

        inrichten digitale werkomgevingen (DWO) (BlackBoard – Topshare – Livelink – Sharepoint – Fronter)

        ontwerp en implementatie Ceducon - integraal personeelsbeleid

        omgevingsonderwijs & onderzoekend leren

        ontwikkeling en uitvoering van cursus iCoach (HBO gecertificeerd)

Copyright © All Rights Reserved