Het project 'Singapore Next'


Op 1 september 2015 publiceert Visible Goal

Singapore Next: Onderzoekend leren in de onderwijspraktijk van het Primair Onderwijs

een verslag van het succesvolle project waarin onderzoekend leren werd geïmplementeerd

in de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs


Stuur een mail naar info@visiblegoal.nl o.v.v SpN en u ontvangt deze publicatie kosteloos in pdf formaat

Het plan

De oorspronkelijke uitgangspositie voor het project Singapore Next was  ‘onderwijs, gericht op de 21st century skills’.

De gedachte was om ‘de vaardigheden voor de 21e eeuw’ in het kader van ICT-geletterdheid als extra lessen aan te bieden die in de reguliere roosters zouden worden opgenomen. Deze gedachte werd echter al vroegtijdig los gelaten. Daarom werd de centrale gedachte voor het project dat de ‘wereld-oriënterende vakken zouden worden ‘aangeboden’ in de vorm van Onderzoekend Leren. Daarbij zouden -was de aanname- de 21st century skills vanzelfsprekend een belangrijke rol gaan innemen.De praktijk van het leren

Singapore Next heeft in de drie jaar van haar bestaan een solide structuur opgeleverd die ‘Onderzoekend Leren’ in het Primair Onderwijs als volwaardig alternatief voor methode gebonden onderwijs mogelijk maakt  .

Hoewel de 21st Century Skills de aanleiding voor Singapore Next waren, kwam de focus al snel te liggen op het onderzoekend leren. Voor de leerkrachten bleek dit een ‘enorme uitdaging’, maar in de drie jaren die het project duurde hebben zij zich deze manier van werken helemaal eigen gemaakt.

In het tweede deel van het project kwam de aandacht voor de ‘skills’ ook weer terug. In samenwerking met de SLO   werd in het voorjaar van 2014 een beschrijving van de skill Samenwerking opgeleverd. De andere skills worden op een zelfde manier uitgewerkt, door leerkrachten i.s.m. SLO.Het volgen van cq de verantwoording m.b.t. de kwaliteit van het leren

Met de keuze voor ‘Onderzoekend leren’ werden de vertrouwde onderwijskaders losgelaten. In zijn algemeenheid kan men het ‘beoordelen’ in het onderwijs definiëren als “het bepalen van de ontwikkeling van de leerling in relatie tot die welke voor zijn leeftijd is aangegeven op de algemene leerlijn” 

Maar als er niet op de vertrouwde manier langs die leerlijn wordt gewerkt zijn er ook geen toets momenten meer, die aan die lijn kunnen worden gehangen.

In het eerste jaar gaf dat veel onzekerheid. Er is veel gesproken over de kerndoelen, over het gebruik van de Tule site   en het overdragen van kennis. Maar naarmate het project vorderde kreeg men meer vertrouwen in de nieuwe werkwijze.

Wat ook duidelijk werd is, dat het leren niet ophoudt bij het presenteren van de onderzoeksresultaten. De fase erna, het bespreken en bediscussiëren van de presentaties is de basis voor de verbreding en verdieping van de kennis.Copyright © All Rights Reserved