Photos

Observaties in het MoMa NY.


Beide foto's zijn afgebeeld zoals de situatie zich voordeed.

Copyright © All Rights Reserved