Home

 

 

Visie geeft focus

 

Van 2009 tot en met 2017 was Visible Goal actief op het gebied van onderwijs innovatie, -ontwikkeling en -training.

Vanaf 2017 hebben wij onze aandacht verlegd en richt Visible Goal zich op schrijven en publiceren.

Voor ons heeft groei en ontwikkeling altijd centraal gestaan in ons werk.

Dat werk richtte zich op de drie gebieden

 

Onderwijs innovatie

Sport

Creatief werk

 

In de nieuwe fase, die Visible Goal is ingegaan staan deze aandachtsgebieden nog steeds centraal.

onze publicaties zullen zich op deze drie gebieden richten

 

 

Daarbij blijft de kerngedachte van Visible Goal leidend:

Visie + Beleid = Doel & Resultaat

 

'Kernreacties in het Onderwijs' is gepubliceerd!

 

Zowel in de samenleving als binnen het onderwijs ligt het resultaat van het onderwijs onder het vergrootglas. Het thema staat garant voor zware debatten in de politiek en stellige uitspraken in de Nederlandse winkelcentra.

Maar ook binnen het onderwijs zelf zijn de meningen verdeeld en wordt er heel stellig naar de ander gewezen, als het gaat om voorbeelden van hoe het niet moet.

 

Is deze discussie vruchtbaar?

Helpt de discussie in de ontwikkeling van het onderwijs?

Wat is goed onderwijs?

Waar moet het onderwijs zich nou wel op richten en waarop niet?

Is het verleden de maat of moet je weten hoe het in de toekomst gaat?

 

Het zijn vragen om samen over na te denken,

om met elkaar op zoek te gaan naar waar de antwoorden liggen,

om te bekijken op welke manier jij kunt bijdragen aan dit belangrijke gesprek.

 

 

link naar e-book                                  link naar boek

bestellen:                                                  bestellen:

Het verloren ei


Opvoeding en onderwijs zijn doelmatig en resultaatgericht geworden. Daarom is het ‘het verloren ei’ geschreven om de nieuwsgierigheid te prikkelen.

Het stelt vragen die niet vanzelfsprekend een antwoord hebben. Het jonge kind heeft veel meer vragen dan het in taal kan stellen. Denken en taal ontwikkelingen zich parallel.


Om met het jonge kind te kunnen praten over wat het denkt, schiet de taal op dat moment vaak nog te kort.

Dit boekje is een pleidooi voor het kind.

Neem het serieus, stel open vragen en zet uw kind aan het denken:

Er ligt een ei op het land.

Wie zit er in?

Van wie is het ei?

Wanneer komt het uit?

Wat komt er uit?


Iedereen vraagt het, want niemand weet het. Weet jij het?

'het verloren ei' is een boekje over identiteit.


Om het boek te bestellen klikt u op deze linkgesproken versieNajaar 2018 verschijnt:

 

Waterpolo, groei&ontwikkeling


waarin onder meer opgenomen een hoofdstuk over het trainen van creativiteit

nu al interesse?

mail naar info@visiblegoal.nl

Vaardigheden voor een  wereld in verandering


Over onderwijs valt heel veel te zeggen en tegelijk blijft het moeilijk om de kern van onderwijs in woorden te vatten. In de kern zou men kunnen stellen dat onderwijs altijd geworteld is in het verleden. Dat geldt niet alleen in de oppervlakkige gesprekken “vroeger leerden we nog, dat…” maar het zit ook in het onderwijs zelf besloten. Het succes van ‘onze leerling in hun toekomst’ was altijd zo belangrijk dat daar niet mee kon worden gespeculeerd. ‘Je experimenteert niet met mensen’. Daarom werd alleen dat, wat in het verleden ‘bewezen goed was’ ook opgenomen in het onderwijs.

Het ombuigen van die opvatting is een weerbarstig proces.


Onder het motto

'het nieuwe doen maar het oude niet laten'

wil Visible Goal met u in gesprek over uw onderwijs.

Wij hanteren verschillende modellen voor een goed gesprek over onderwijs.


Naast de door ons zelf ontwikkelde modellen

een goed gesprek over onderwijs

                een nieuwe metafoor

hanteren we ook de voor u vertrouwde modellen als       

                21st century skills

                21st century fluency

                Vier in balans

                etc.


Geinteresseerd?

Mail naar info@visiblegoal.nl

TrendwatchingTrendwatching is een begrip dat lastig is om te omschrijven. “Een trendwatcher spreekt op basis van informatie, zijn verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen” Het is eenvoudiger te zeggen wat trendwatchen niet is: het is niet de toekomst voorspellen, het is geen marktonderzoek…

Een trendwatcher is bijzonder goed op de hoogte van de actualiteit. Met behulp van verschillende bronnen en technieken spreekt hij verwachtingen uit t.a.v. innovaties in het nu over hun positie en impact in toekomst en op de lange termijn.


Men spreekt tegenwoordig vaak de verwachting uit dat burgers in de 21ste eeuw een nieuwe set vaardigheden nodig hebben om zich op een goede manier te kunnen handhaven. Dit is een aanname waar geen enkel bewijs onder ligt. Toch klinkt deze stelling plausibel.

Uitgaande van de nieuwe veelal mobiele technieken en de grenzeloze beschikbaarheid van internet lijkt die verwachting gerechtvaardigd.


Zo is het binnen het kader van onderwijs ook gerechtvaardigd om alvast vooruit te denken over de basisvaardigheden ‘rekenen en spellen’ of over het leren van ‘vreemde talen’.

Het zijn geen populaire gespreksonderwerpen. Zo’n gesprek leidt vaak tot felle meningsverschillen.

En, hoe begrijpelijk die verschillende meningen ook zijn, het ontslaat ons niet van de plicht om die gesprekken op een serieuze manier te voeren.


Geinteresseerd?

Mail naar info@visiblegoal.nl

Andere activiteitenSport

Voor verschillende  sporten  en verenigingen heeft Visible Goal  de methodiek Game-like trainen geïmplementeerd.

Daarnaast hebben wij een  structuur ontwikkeld en geïmplementeerd voor sportverenigingen waarin breedtesport, prestatiesport en 'top'-sport *) op een evenwichtige manier zijn geborgd.


*) Met Topsport wordt hier bedoeld  de vertegen-woordigende teams van een vereniging. Wij zijn er ons van bewust dat NOC-NSF hanteert een andere definitie voor Topsport hanteert.


Keynote spreker  en dagvoorzitter

Jan Bulsink is een ervaren spreker voor grote gezelschappen. Aan de hand van beeldende  en rijk geanimeerde  presentaties leidt  hij uw dag thema op levendige manier in.

Mocht  u ook behoefte hebben aan een goede dagvoorzitter dan zal hij de dag graag met u voorbereiden.


Geinteresseerd

Mail naar  info@visiblegoal.nl

 

Copyright © All Rights Reserved