Home

 

 

Visie geeft focus

Maatschappelijke veranderingen roepen vragen op en veroorzaken soms onrust. Dat is een proces 'van alle tijden'. En dat proces geldt ook voor het onderwijs.

Het is duidelijk dat de verandering die ICT in gang heeft ingezet t.a.v. denken en doen, een enorme impact heeft op onderwijs... Resultaten uit het verleden bieden niet langer garantie op succes in de toekomst.

 

Wij willen u helpen om ICT -dienstbaar aan uw visie- te implementeren. U hebt uw visie helder gedefinieerd. U hebt uw visie in beleid vastgelegd. Dat geeft u een goed gevoel.

Wij helpen u om -trouw aan uw visie, binnen de kaders van uw beleid- ICT te implementeren zodat u uw doelen realiseert.

 

Visible Goal zoekt met u naar de goede vertaling van uw onderwijsdoelen naar de technologie die nodig is om die doelen te realiseren om zo uw werkprocessen te versterken.

Daarbij is het leidende principe:

 

"Wel de lusten, maar niet de lasten"

Visie + Beleid = Doel & Resultaat

 

Op 1 september 2015 publiceert Visible Goal

Singapore Next: Onderzoekend leren in de onderwijspraktijk van het Primair Onderwijs

een verslag van het succesvolle project waarin onderzoekend leren werd geïmplementeerd in de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs

(zie ook: Singapore Next, 21ste eeuwse vaardigheden in praktijk gebracht op de basisschool )

 

Stuur een mail naar info@visiblegoal.nl o.v.v SpN en u ontvangt deze publicatie kosteloos in pdf formaat

Vaardigheden voor een wereld in verandering

 

Over onderwijs valt heel veel te zeggen en tegelijk blijft het moeilijk om de kern van onderwijs in woorden te vatten. In de kern zou men kunnen stellen dat onderwijs altijd geworteld is in het verleden. Dat geldt niet alleen in de oppervlakkige gesprekken “vroeger leerden we nog, dat…” maar het zit ook in het onderwijs zelf besloten. Het succes van ‘onze leerling in hun toekomst’ was altijd zo belangrijk dat daar niet mee kon worden gespeculeerd. ‘Je experimenteert niet met mensen’. Daarom werd alleen dat, wat in het verleden ‘bewezen goed was’ ook opgenomen in het onderwijs.

Het ombuigen van die opvatting is een weerbarstig proces.

 

Onder het motto

'het nieuwe doen maar het oude niet laten'

wil Visible Goal met u in gesprek over uw onderwijs.

Wij hanteren verschillende modellen voor een goed gesprek over onderwijs.

 

Naast de door ons zelf ontwikkelde modellen

een goed gesprek over onderwijs

een nieuwe metafoor

hanteren we ook de voor u vertrouwde modellen als

21st century skills

21st century fluency

Vier in balans

etc.

 

Geinteresseerd?

Mail naar info@visiblegoal.nl

Trendwatching

 

 

Trendwatching is een begrip dat lastig is om te omschrijven. “Een trendwatcher spreekt op basis van informatie, zijn verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen” Het is eenvoudiger te zeggen wat trendwatchen niet is: het is niet de toekomst voorspellen, het is geen marktonderzoek…

Een trendwatcher is bijzonder goed op de hoogte van de actualiteit. Met behulp van verschillende bronnen en technieken spreekt hij verwachtingen uit t.a.v. innovaties in het nu over hun positie en impact in toekomst en op de lange termijn.

 

Men spreekt tegenwoordig vaak de verwachting uit dat burgers in de 21ste eeuw een nieuwe set vaardigheden nodig hebben om zich op een goede manier te kunnen handhaven. Dit is een aanname waar geen enkel bewijs onder ligt. Toch klinkt deze stelling plausibel.

Uitgaande van de nieuwe veelal mobiele technieken en de grenzeloze beschikbaarheid van internet lijkt die verwachting gerechtvaardigd.

 

Zo is het binnen het kader van onderwijs ook gerechtvaardigd om alvast vooruit te denken over de basisvaardigheden ‘rekenen en spellen’ of over het leren van ‘vreemde talen’.

Het zijn geen populaire gespreksonderwerpen. Zo’n gesprek leidt vaak tot felle meningsverschillen.

En, hoe begrijpelijk die verschillende meningen ook zijn, het ontslaat ons niet van de plicht om die gesprekken op een serieuze manier te voeren.

 

Geinteresseerd?

Mail naar info@visiblegoal.nl

Andere activiteiten

 

 

Sport

Voor verschillende sporten en verenigingen heeft Visible Goal de methodiek Game-like trainen geïmplementeerd.

Daarnaast hebben wij een structuur ontwikkeld en geïmplementeerd voor sportverenigingen waarin breedtesport, prestatiesport en 'top'-sport *) op een evenwichtige manier zijn geborgd.

 

*) Met Topsport wordt hier bedoeld de vertegen-woordigende teams van een vereniging. Wij zijn er ons van bewust dat NOC-NSF hanteert een andere definitie voor Topsport hanteert.

 

Keynote spreker en dagvoorzitter

Jan Bulsink is een ervaren spreker voor grote gezelschappen. Aan de hand van beeldende en rijk geanimeerde presentaties leidt hij uw dag thema op levendige manier in.

Mocht u ook behoefte hebben aan een goede dagvoorzitter dan zal hij de dag graag met u voorbereiden.

 

Geinteresseerd

Mail naar info@visiblegoal.nl

Copyright © All Rights Reserved